Vaal kokerbeertje ( Eilema caniola )

 

De voorvleugel is smal en gewoonlijk heel lichtgrijs met een bleke gele streep langs de voorrand.

Die streep is smal en niet scherp afgetekend.

De achtervleugel is wit.

De vlinder rust met de vleugels in een kokertje om het lichaam gevouwen.

Hun biotoop bestaat uit steenachtige plaatsen.

Vooral gebonden aan stedelijke omgeving waar rupsen voedsel vinden op daken en muren.

Waardplanten zijn  mossen en algen op stenen; ook planten zoals gewone rolklaver.

Het vaal kokerbeertje is een nachtvlinder die nachtactief is en vaak op licht afkomt.