Tweekleurige uil ( Hecatera bicolorata )

 

Het donkergrijze of zwartachtige middenveld, met daarin de licht gekleurde ringvlek en niervlek, steekt duidelijk af tegen de rest van de (grijsachtig) witte voorvleugel.

In zeldzame gevallen is de grondkleur van de voorvleugel grijs, waardoor het middenveld minder duidelijk afsteekt.

De voorvleugel heeft een rechte voorrand.

Vliegperiode van eind mei-half september in één, soms twee generaties.

De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen.

Overdag zijn ze vaak rustend aan te treffen op onder andere slangenkruid.

De rups foerageert zowel ´s nachts als overdag op de bloemen en knoppen van de waardplant; kan overdag rustend aangetroffen worden op de bladeren of de bloemen.

De soort overwintert als pop in een licht spinsel in de grond.

Waardplanten: havikskruid, streepzaad en melkdistel.