Staartblauwtje ( Cupido argiades )

 

 

Het Staartblauwtje is een klein blauw vlindertje dat zich onderscheidt van de meer voorkomende blauwtjes zoals het boomblauwtje en het icarusblauwtje, door de 'staartjes' aan zijn vleugels.

De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje violetblauw en bij het vrouwtje bruin met blauwe bestuiving.

De onderkant van de vleugels is zilvergrijs met kleine zwarte stippen; in de binnenrandhoek van de achtervleugel bevinden zich twee zwartgerande oranje oogvlekken.

Ter hoogte van deze oogvlekken herbergt de achtervleugel het kleine, korte ‘staartje’.

 

Het Staartblauwtje moet het hebben van vochtige, vrij ruige en begraasde weilanden en hooilanden.

Diverse soorten vlinderbloemigen kunnen optreden als waardplant, maar vooral moerasrolklaver geniet de voorkeur.

Dit blauwtje vliegt van half mei-eind september in twee tot drie generaties.

Moerasrolklaver is een belangrijke waardplant voor de rupsen.

 

Het is een zeer zeldzaam vlindertje in België en Nederland.