Schaduwstipspanner ( Idaea rusticata )

 

 

Deze kleine spanner heeft een witachtige grondkleur met een vage grijsbruine tekening.

Over de voorvleugel loopt een opvallend grillige zwartbruine middenband die zich in een lichtere tint voortzet over de achtervleugel.

Dezelfde donkere kleur van de middenband is ook aanwezig in de vleugelwortel en loopt vandaar door over het borststuk.

Op alle vleugels bevindt zich een duidelijke zwarte middenstip.

De tekening varieert in intensiteit.

 

Vliegt van begin juni-begin oktober in twee generaties.

De vlinders kunnen overdag uit de struiken worden geklopt.

Ze zijn ´s nachts actief en komen op licht; ze zijn vaak te zien op verlichte vensters en muren.

Hun habitat bestaat uit Wegbermen, (spoor)dijken, ruige graslanden, struwelen en tuinen.

De rups leeft van dorre en dode bladeren van diverse planten en van mos.