Schaaruil ( Hada plebeja )

 

Deze uil is herkenbaar aan de opvallende dubbel getande, witachtige vlek in het middenveld van de voorvleugel, die scherp afsteekt tegen het zwartachtige deel daarvan.

Samen met de ringvlek en de aangrenzende witte ader lijkt de vlek enigszins op een open schaar waarvan de punten naar de binnenrandhoek wijzen; de ‘schaar’ is variabel in grootte en is soms beperkt tot de witte ader, maar het algemene patroon is vrij constant. De kleur van de voorvleugel varieert van wit- of bruinachtig grijs tot zandkleurig.

Vliegperiode : Eind april-eind september in twee generaties; de tweede generatie is kleiner dan de eerste.

De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van onder andere spoorbloem, slangenkruid en valse salie.

Overdag zijn ze rustend aan te treffen op boomstammen of paaltjes.

De rups foerageert ´s nachts en eet het liefst van de onderste bladeren en de wortels.

De soort overwintert als pop in een losse cocon op de grond onder dor blad of mos.

Waardplanten : Diverse kruidachtige planten, waaronder klein streepzaad, muizenoor en luzerne.