Schaapje ( Acronicta leporina )

 

De vrij spits toelopende, witachtige voorvleugel is fijn grijs bestoven.

Op de vleugel bevindt zich een spaarzame zwarte tekening, waarvan vooral de zwarte halvemaanvormige of S-vormige vlek in het middenveld opvalt; deze vlek vormt de begrenzing van de overigens nauwelijks zichtbare niervlek.

In de vleugelwortel is een smal zwart streepje zichtbaar.

Langs de centrale dwarslijnen bevinden zich enkele kleine pijlvormige zwarte vlekken.

Het vrouwtje is meestal groter dan het mannetje en heeft een bredere voorvleugel.

Soms komen geheel witte, donkergrijze of zwak getekende exemplaren voor.

Vliegperiode is van begin mei-eind september in twee generaties.

De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Habitat : Loofbossen, broekbossen, heiden en moerassen; ook stedelijk gebied.

Het schaapje is een nachtactieve nachtvlinder en is een algemene soort.