Roodbont heide uiltje ( Anarta myrtilli )

 

De doorgaans roodachtig donkerbruine voorvleugel heeft een bont getekend uiterlijk door de wit- en grijsachtige marmering.

De kleur is enigszins variabel: soms is het grondpatroon grijsachtig bruin en de hoeveelheid wit kan variëren.

Opvallend is de centrale witte vlek, die grenst aan de kleine ringvlek en deze gedeeltelijk kan omsluiten.

Langs de achterrand van de achtervleugel loopt een zeer brede, zwarte band met smalle uitlopers langs de voorrand en de binnenrand.

Vliegt van half april-oktober in twee, soms drie generaties.

De vlinders vliegen overdag bij zonnig weer boven de heide en bezoeken bloemen.

De rups foerageert vooral ´s nachts en rust overdag op de waardplant; vanwege de goede schutkleur valt de rups daar nauwelijks op. De soort overwintert als rups of als pop in een cocon op of in de grond.

Waardplanten bestaan uit dopheide en struikheide.

De vlinder leeft in heidegebied.