Ringspikkelspanner ( Hypomecis punctinalis )

 

 

De voorvleugel is enigszins langwerpig en iets smaller dan die van soorten die ongeveer even groot zijn en oppervlakkig gezien gelijkenis vertonen; ook zijn de vleugels minder uitgesproken getekend.

De algemene indruk is daardoor die van een bleke bruingrijze tot muisgrijze spanner met een grote spanwijdte.

Het wortelveld van de voorvleugel is meestal iets donkerder en de vleugelpunt enigszins afgerond.

Heeft op de achtervleugel gewoonlijk een kleine donkere ringvormige middenvlek met een lichtere kern.

Het vrouwtje is meestal lichter van kleur.

Vliegtijd van eind april-eind juli in één generatie, mogelijk een kleine partiële tweede generatie.

De vlinders kunnen overdag rustend op boomstammen worden aangetroffen.

Ze komen goed op licht.

Habitat : Vooral bossen en volgroeide struwelen; soms ook parken en tuinen in bosachtige gebieden.