Peper en zoutvlinder ( Biston betularia )

 

 

De normale vorm van deze soort heeft een karakteristieke zwart met witte peper-en-zouttekening.

Daarnaast komen ook bijna geheel zwarte exemplaren voor en een vrij donkere tussenvorm.

Vliegtijd van begin mei-half augustus in één generatie.

Rustende vlinders worden zelden aangetroffen.

De vlinders komen op licht, soms meerdere exemplaren tegelijk.

Habitat bestaat uit bossen, struwelen, parken en tuinen, ook in stedelijke omgeving.

Waardplanten : Loofbomen.