Pauwoogpijlstaart ( Smerinthus ocellata )

 

Kenmerkend is de oogvlek op de rozerode achtervleugel.

Bij verstoring worden deze oogvlekken wisselend getoond door de voorvleugels schokkend heen en weer te bewegen.

Vastgesteld is dat dit gedrag insectenetende vogels afschrikt.

De tekening op de voorvleugel varieert weinig, behalve in kleur en contrast.

De kleuren kunnen uiteenlopen van rozeachtig bruin tot diep chocoladebruin of zelfs bijna zwart.

Afhankelijk van de variatie in kleur, varieert ook het contrast op de vleugel.

In rust steekt de achtervleugel soms enigszins onder de voorvleugel uit.

Vliegtijd van eind april-begin augustus in één generatie, soms een kleine partiële tweede generatie in september.

De vlinders worden overdag soms rustend aangetroffen. Ze komen op licht.

Waardplanten : Wilg, populier en appel.

Habitat : Tuinen, boomgaarden, parken, rivieroevers, moerassen, struwelen en bossen.