Klein tijgerblauwtje ( Leptotes pirithous )

 

De soort komt voor in Zuid - Europa en Afrika.

De vliegtijd is van februari tot oktober.

Het klein tijgerblauwtje komt voor op bloemrijke plekken en ruige plaatsen.

Vaak wordt de soort in de buurt van struweel gezien, of op luzernevelden.

De rupsen leven van de bloemen en vruchten.

Een levenscyclus duurt 4 tot 8 weken, afhankelijk van de temperatuur. 

Als waardplant hebben ze oa vlinderbloemigen.

Hun leefgebied bestaat uit droge zure graslanden en droog kalkgrasland en steppe.

 

De soort is niet bedreigd in Europa en komt niet voor in de Benelux.