Haarbos ( Ochropleura plecta )

 

Deze uil is te herkennen aan de opvallende strokleurige brede strook langs de voorrand van de voorvleugel.

Deze strook valt extra op door het scherpe contrast met de daarnaast gelegen zwarte smalle baan, waarin de licht omrande ringvlek en niervlek zijn opgenomen.

De rest van de voorvleugel is effen rood- of purperachtig bruin.

Er is weinig variatie, maar soms komen zeer lichte exemplaren voor.

De achtervleugel is glanzend geelachtig wit.

Vliegperiode : Begin april-begin oktober in twee, soms drie generaties.

De vlinders komen op smeer en bezoeken bloemen.

Ze komen op licht en gedragen zich daarbij vaak zeer wild.

Habitat : Tuinen, graslanden, akkers, struwelen, heiden, bossen en moerasachtige plaatsen.