Gewone bandspanner ( Epirrhoe alternata )

 

Deze spanner is ondanks de tamelijk grote variatie over het algemeen goed herkenbaar.

Over de voorvleugel loopt een patroon van donkergrijze en bruinachtig grijze banden.

De donkerste en enigszins onregelmatige middenband heeft aan de buitenzijde één duidelijk uitstekende vrij stompe punt.

Door het midden van de witte banden aan weerskanten van de middenband loopt een dunne grijze lijn.

De buitenste witte band en de buitenste donkere band lopen duidelijk door over de achtervleugel; de andere banden doen dat veel vager.

Vliegen van begin mei-eind augustus in twee generaties; in gunstige jaren soms een partiële derde generatie in september-oktober.

De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen uit lage vegetatie.

Ze bezoeken vanaf de schemering bloemen van onder andere kruiskruid en komen goed op licht.

Ook in tuinen, parken en plantsoenen kan de gewone bandspanner worden aangetroffen.

Ze zijn zeer algemeen en is een nachtactieve nachtvlinder.