Gerimpelde spanner ( (Macaria liturata )

 

Een overwegend grijsbruine spanner.

Kenmerkend zijn de oranjebruine buitenste dwarsband op zowel de voor- als de achtervleugel.

Een zeer geringe uitholling in de voorste helft van de achterrand van de voorvleugel en de enigszins gepunte achtervleugel.

Donkere vormen met een oranjebruine band komen voor.

Vliegen begin mei-begin september in twee generaties.

De vlinders worden soms aangetroffen op bladeren van hazelaar of andere planten in de ondergroei.

Ze zijn gemakkelijk te verstoren door aan takken van naaldbomen te schudden en komen goed op licht.

Als waardplanten hebben ze diverse naaldbomen.

Deze nachtvlinder komt zeer algemeen voor op zandgronden en in de duinen.