Gele eenstaart ( Watsonalla binaria )

 

De grondkleur van dit eenstaartje dat, evenals de meeste soorten van deze onderfamilie, rust met vlak uitgespreide vleugels is geelbruin.

De centrale dwarslijnen tekenen zich als lichtere lijnen hier tegen af.

Het mannetje is vaak donkerder dan het vrouwtje, dat op haar beurt over het algemeen groter is en geeloranje achtervleugels heeft.

Verse vlinders hebben een lila tint.

Opvallend op de voorvleugel is de donkere middenvlek met daarnaast een iets kleinere vlek; op de achtervleugel bevinden zich twee kleine stipjes. Er is weinig variatie; de vlinders van de eerste generatie zijn echter groter en warmer gekleurd.

Vliegtijd van eind april-begin september in twee generaties; in gunstige jaren een derde generatie van september-half oktober.

De vlinders vliegen in de schemering en komen op licht.

De mannetjes vliegen overdag soms hoog rond de eikenkruinen en zowel de mannetjes als de vrouwtjes kunnen vanaf de lagere takken worden opgejaagd.

Habitat bestaat uit eikenbossen; ook struwelen, parken en tuinen en als waardplant hebben ze loofbomen.