Dwerghuismoeder ( Panemeria tenebrata )

 

De dwerghuismoeder heeft een vliegperiode van eind april-begin juli in één generatie.

De vlinders vliegen overdag bij zonnig weer en bezoeken bloemen; ze zitten graag te zonnen met uitgespreide vleugels.

Zodra de zon achter een wolk verdwijnt verbergen ze zich onder de bloemen.

Aan het eind van de middag kunnen parende exemplaren worden aangetroffen in het gras.

Hoornbloem en muur vormen de waardplanten.

Komen vaak voor in bloemrijke graslanden, hooilanden en wegbermen.

Deze kleine uil is met geen enkele andere Nederlandse macronachtvlinder te verwarren.

De voorvleugel is donkerbruin met een grijze bestuiving; de achtervleugel is zwart met een opvallende brede gele band.

Er is weinig variatie; sommige exemplaren hebben een enigszins roodachtig getinte voorvleugel.