Dennenspinner (  Dendrolimus pini )

 

Een variabele spinner, die desondanks goed herkenbaar is.

De voorvleugel heeft een opvallend witte middenvlek, een onregelmatig grof geschulpte golflijn en een karakteristiek patroon van roodachtig bruine en grijze banden; soms komen overwegend roodbruine of overwegend grijze exemplaren voor.

Het mannetje is donkerder van kleur en bonter getekend dan het vrouwtje.

De mannetjes komen goed op licht, de vrouwtjes maar heel zelden.

Vliegtijd van half mei tot half augustus in één generatie.

Waardplant grove den of spar.