Brandnetelmotje ( Anthophila fabriciana )

 

Het brandnetelmotje is  een heel algemene soort.

Het brandnetelmotje eet als rups vooral van verschillende brandnetelsoorten en is dus voor de mens onschadelijk.

Het zeer kleine vlindertje, dat heel erg op de zogenaamde motmugjes lijkt, is overal in de Benelux heel gewoon.

 

De vliegtijd van het brandnetelmotje is van begin mei tot einde oktober met twee duidelijke pieken in juni en september. 

De vlinder vliegt overdag, drinkend op verschillende nectarrijke planten waaronder boerenwormkruid , soorten binnen het plantengeslacht Leucanthemum  en langs bosranden ook soms op fluitenkruid .

Ook wel vliegend op een dansende wijze rondom de waardplant.

De vlinderwaarnemingen worden vooral gedaan tegen half mei tot in juni, later opnieuw in de nazomer.

 

Rupsen zijn vrij gemakkelijk te herkennen aan de lichte kleur, met een inwendige grijze of groene gloed.

Kop is eerst bruin, later overgaand in zwart.

Nekschild is nadrukkelijk zwart gekleurd met een soms onduidelijke scheidingslijn in het centrum.

Over het gehele lichaam bevinden zich duidelijke doch tamelijk grote wratten.

Op elk segment acht stuks, met dorsaal gezien drie wratten aan elke kant, in een driehoekpatroon.