Braamvlinder ( Thyatira batis )

 

De roze met bruin gekleurde bloembladachtige vlekken op de voorvleugel zijn kenmerkend.

Soms zijn deze vlekken geel- of bruinachtig; verder is er nauwelijks enige variatie.

Vliegen van eind april-begin september in twee generaties.

De vlinders verbergen zich overdag in lage vegetatie en worden actief vanaf de schemering.

Ze komen op smeer en in kleine aantallen ook geregeld op licht.

Vaak blijven ze in een korte dansende vlucht rond de lichtbron fladderen.

Vooral open bossen en struwelen, maar ook tuinen en andere plaatsen waar de waardplant groeit zoals braam en framboos behoren tot hun habitat.

Het is een nachtactieve nachtvlinder.