Bosbandspanner ( Epirrhoe rivata )

 

Heeft een brede witte band aan de buitenzijde van de middenband op de voorvleugel; de dunne grijze lijn die er doorheen loopt is slechts zeer vaag zichtbaar of grotendeels afwezig, behalve soms dicht bij de voorrand van de vleugel.

In de, eveneens brede, voortzetting van de witte band op de achtervleugel ontbreekt de grijze lijn.

De donkere middenband is grijsblauw opgevuld en heeft bruine randen.

Vliegtijd : Begin mei-begin september in twee generaties.

De vlinders vliegen in de schemering en komen op licht.

Ze zijn ook overdag vliegend waar te nemen.

Habitat : Vooral brede bospaden, bosranden, hakhout, struwelen, duinen en ruige graslanden.

Waardplant: Diverse soorten walstro.