Atalanta ( Vanessa atalanta )

 

De atalanta, een kleurrijke trekvlinder, kan je de hele zomer in je tuin tegenkomen.

Met zijn zwarte, oranje en witte kleurschakeringen is hij een opvallende en gemakkelijk te herkennen verschijning.

Een vrij grote zwarte vlinder met in de vleugelpunt van de voorvleugel enkele witte vlekken; vanaf de voorrand loopt een oranjerode band dwars over de vleugel naar de binnenrandhoek.

Langs de achterrand van de achtervleugel ligt ook een oranjerode band.

Nectar van verschillende kruiden kan de atalanta bekoren.

De vlinderstruik, het koninginnekruid, distels en klimop zijn enkele van zijn favorieten.

In het najaar is rottend fruit een welkome afwisseling in het dieet.

De waardplant van de atalanta is de grote, of soms kleine, brandnetel.

De atalanta kan vrijwel overal voorkomen, zelfs hoogtes van meer dan 2000 m houden hem niet tegen.

Deze trekvlinder overwintert in Zuid-Europa en trekt vervolgens naar het noorden om zich voort te planten.

Van eind april tot eind oktober zoeken verschillende atalantavlinders onze contreien op om zich voort te planten in 1 generatie.

Exemplaren die eind oktober niet naar het zuiden trekken en trachten te overwinteren in ons land, halen het meestal niet.

De atalanta is tevreden met verschillende biotopen, als tuinen, ruigten en bermen.

De favoriete standplaats van de atalanta is een jonge plant op een vochtige en warme plaats.