Zandroofvlieg ( Philonicus albiceps )

 

Deze roofvlieg heeft een lengte van 13-22 mm.

Het is een vrij grote, slank dier met een kleine middenknobbel op gezicht en heeft kenmerkend gevormde genitaliën.

De baard bestaat voor het merendeel uit witte borstels met aan de bovenzijde enkele zwarte.

Op de rug van het borststuk bevinden zich slechts enkele borstels voor de middennaad.

De poten zijn zwart en voorzien van witte borstels.

Legboor van vrouwtje niet zijdelings afgeplat, met op uiteinde kenmerkende, omhoog gerichte doorntjes.

Boventang van mannelijke genitalien recht, met halverwege aan bovenzijde een uitsteekseltje, de uiteinden zijn naar elkaar toe gekromd, een bijna cirkelvormige ruimte omsluitend.

Hun biotoop bestaat uit open, zanderige terreinen zoals heidevelden, schrale graslanden, duinen en zanderige bospaden.