Snorzweefvlieg ( Episyrphus balteatus )

 

De snorzweefvlieg dankt zijn naam aan de smalle, zwarte bandjes tussen de oranje banden op zijn achterlijf.

Deze bandjes hebben de vorm van snorretjes.

Het is de algemeenste zweefvlieg van Vlaanderen.

Vooral in de zomer zitten de bloemen soms vol met snorzweefvliegen.

Een heel gewone soort dus, maar met heel bijzondere eigenschappen.

De snorzweefvlieg is één van de weinige zweefvliegensoorten die in het volwassen stadium de winter kan doorbrengen.

Alleen de vrouwtjes doen dit.

Bevruchte vrouwtjes zoeken in de herfst een beschut plekje waar ze zich tot het volgende voorjaar schuilhouden.

Soms komen ze op warme winterdagen al tevoorschijn.

In het voorjaar leggen ze hun eitjes, waaruit bladluisetende larven komen.

Later in het voorjaar verpoppen ze en dan verschijnen er binnen één à twee weken nieuwe snorzweefvliegen.