Muurrouwzwever ( Anthrax anthrax )

 

Het is een opvallende soort met donkere vleugels en een compleet zwart lichaam met, alleen bij verse exemplaren, helderwitte vlekjes.

De dieren zitten meestal op muren met de vleugels half gespreid als een deltavlieger.

Alle soorten zijn parasieten op eieren of larven van andere insecten, uiteenlopend van sprinkhanen en vlinderrupsen tot bijen en wespen. Verreweg de meeste soorten parasiteren op deze laatste groepen, zo ook de muurrouwzwever.

De soort wordt opvallend vaak in steden waargenomen, met name op zonbeschenen muren en schuttingen.

Hij parasiteert op metselbijen en metselwespen, die in gaatjes in muren, houten palen en schuttingen nestelen.

Het vrouwtje deponeert een eitje in het nest van deze bijen en wespen voordat het nest afgesloten wordt.

De larve van de Muurrouwzwever voedt zich met de larve van de gastheer.

De meeste wolzwevers zijn warmteminnend en dat is misschien de verklaring dat deze soort relatief veel in stedelijke omgeving wordt waargenomen.

De Muurrouwzwever is een typische zomersoort en juni is de periode waarin de dieren tevoorschijn komen uit de nesten van vorig jaar. 

De soort is aanwezig van eind april tot begin september met een piek in mei en juni.