Gewone citroenzweefvlieg ( Xanthogramma pedissequum )

 

De Gewone Citroenzweefvlieg is een opvallende zweefvlieg.

Met zijn gitzwarte achterlijf met citroengele vlekken is het een goede wespenimitator.

Door de felgele zijranden kan men deze soort goed onderscheiden van andere, gelijkende soorten.

Deze zweefvlieg meet 10 tot 12 mm.

Deze zweefvlieg komt van begin mei tot half september voor in graslanden en duindoornstruwelen.

De soort is vaak op schermbloemen te vinden.

De vlieg duikt soms ook in tuinen op, maar nooit in grote aantallen.

De larven werden reeds gevonden in de nesten van de Gele Weidemier Lasius flavus en de Wegmier Lasius niger.

Ze voeden zich met verschillende soorten wortelluizen die met de mieren geassocieerd zijn.

De larven zijn vooral ‘s nachts actief.