Vloeivleklieveheersbeestje ( Oenopia conglobata )

 

Het Vloeivleklieveheersbeestje  is een vrij algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 5 mm.

De dekschilden zijn lichtroze tot wittig en hebben onregelmatige vlekken.

De soort komt van maart tot september voor in bossen, bosranden, hagen, struwelen, parken en tuinen.

Hij leeft er op verschillende bomen, struiken en kruidachtige planten.

De meeste exemplaren worden op bomen (Populier, Eik) aangetroffen.  

Hij voedt zich met bladluizen en larven van bladhaantjes.

De overwintering gebeurt achter schors van bomen en vaak ook in huizen of in kieren van tuinhoutwerk.