Korte smalboktor ( Pachytodes cerambyciformis )

 

De 7 - 11 mm grote kever is voor een boktor tamelijk gedrongen.

De bruingele dekschilden met zwarte vlekken zijn slechts ongeveer twee keer zo lang als breed en naar achter duidelijk versmald.

Soms ontbreken de zwarte vlekken.

Er zijn veertig verschillende vlekkentekeningen bekend.

De levenscyclus duurt twee jaar.

De larve leeft op de wortels van verschillende loof- en naaldbomen.

Van april tot mei verlaat de larve de boomwortels en verpopt in een kleine holte in de grond.

Vanaf juni tot augustus zijn de kevers te zien.

Ze komen vaak voor op bloemen.