Gele wespenboktor ( Plagionotus detritus )

 

De Gele Wespenboktor is een zwarte kever met een gele tekening.

Soms is de tekening iets roodachtig.

Het halsschild is zwart met een brede, gele voorrand en een smallere gele middenband.

De dekschilden hebben geelwitte tot gele vlekken en dwarsbanden.

Het uiteinde van de dekschilden is volledig geel.

Deze zeer zeldzame kever meet 10 tot 19 mm en komt van juni tot in augustus voor in oude eikenbossen.

Meestal in de top van afstervende Eik-soorten .

Soms kan men de kever vinden op houtstapels of liggende stammen.

De kever is niet te vinden op bloemen.

De larven leven eerst op de schors en dringen later dieper het hout in.

De kever is vaak op gevelde bomen aan te treffen.

De ontwikkeling duurt 2 jaar.