Amerikaanse kakkerlak ( Periplaneta americana )

 

Deze kakkerlaksoort is oorspronkelijk afkomstig uit Noordelijk Afrika.

Doch momenteel aanwezig in zowat de hele wereld en dit door toedoen van de mens.

De soort kan tot 4,5 cm groot worden wat al tot de grotere kakkerlaksoorten gerekend mag worden.

De lichaamskleur is roodbruin en op de kop staan 2 lange antennes.

De verharde plaat achter de kop heeft een lichtere rand.

 

In de natuur is deze kakkerlak een afvaleter die zich bevind in de strooisellaag.

Ze voeden zich met rottende organische meterialen.

Nachtvorst is fataal voor deze insecten waardoor ze in koudere delen van de wereld niet kunnen overleven.

In België of Nederland heeft de Amerikaanse kakkerlak zich nog niet weten te handhaven.

Vaak worden ze per ongeluk met de handelswaar geimporteerd.