Vroege wespbij ( Nomada leucophthalma )

 

Vroege wespbij ( Nomada leucophthalma )

De Vroege Wespbij  is een koekoeksbij van bosranden, afgravingen en ruigten.

De kop en het borststuk zijn zwart-rood gekleurd en hebben een lange afstaande beharing.

Het achterlijf is bruinrood of zwartbruin gekleurd, met gele banden.

De bij meet 7 tot 12 mm en vliegt van begin maart tot eind mei vooral op Wilg-soorten Salix caprea.

De bij kan ook op winterbloeiende Heide Erica carnea.   

De gastbij voor deze koekoeksbij is de Zwart-Rosse Zandbij en de donkere wilgenzandbij .

De wespbij houdt zich op nabij het nest van de gastheerbij en wacht de gelegenheid af om dit nest binnen te dringen.

Hun vliegperiode is van begin maart tot eind mei.