Pluimvoetbij ( Dasypoda hirtipes )

 

De soort vliegt vanaf begin juni tot begin september.

De pluimvoetbij geeft de voorkeur aan gele composieten.

Overal waar er zand is, stuit je wellicht op de Pluimvoetbij. 

De vrouwtjes hebben een zwart achterlijf met duidelijke witte haarbandjes en een opvallende geel-rosse beharing aan de achterpoten.

De beharing op het borststuk is ruig en afstaand.

 

Bovenaan het borststuk is zwarte vlek zichtbaar, op de zijkanten is de beharing eerder grijswit, terwijl ze verder geel-ros is.

De mannetjes zijn oker- tot oranjegeel of grijs behaard met losse dwarsbandjes op het achterlijf en een licht aangezicht.

Pluimvoetbijen verzamelen hun nectar uitsluitend op (bij voorkeur gele) composieten, vooral die met lintbloemen, zoals schermhavikskruid, echt bitterkruid en wilde cichorei.