Heizijdebij ( Colletes succinctus )

 

De Heizijdebij  is een zeldzame bij (enkel algemeen in de Kempen) met een lengte van 8 tot 12 mm.

Het vrouwtje is op de bovenzijde van de kop en het borststuk dicht bruin behaard.

Het vrouwtje heeft duidelijke okergele haarbandjes op het achterlijf en het eerste achterlijfssegment is meestal voorzien van een roodbruine achterrand.

Ook het mannetje is op kop en borststuk dicht bruin behaard.

Het achterlijf is okergeel gebandeerd.

Deze bij vliegt in één generatie van begin juli tot eind september op vrijwel elk terrein met een groot aantal Struikhei-planten. 

Het nest wordt gegraven langs zandpaden of in zandige bermen.

De mannetjes patrouilleren alleen, niet in groepjes.

Het is een honkvaste soort die een sterke voorkeur vertoont voor Struikhei maar ook soms andere planten bezoekt zoals gele composieten, distel-soorten Carduus/Cirsium species of Klimop Hedera helix.

Deze bij vliegt ook bij ongunstige weersomstandigheden, zoals tijdens hevige regenval.

Het is één van de gastheerbijen van de Heideviltbij  (koekoeksbij).