Grote harsbij ( Trachusa byssina )

 

De grote harsbij lijkt op een metselbij, bruinbehaard en zonder gele tekening.

De mannetjes hebben wel enkele gele vlekjes op het gezicht maar missen de doorns aan het achterlijf die de andere  soorten wel hebben.

Het biotoop is zonnige bosranden met een kruidige vegetatie.

Het nest wordt in de grond gemaakt en voor de broedcellen worden stukjes blad en hars gebruikt.

Het is een opvallende bijensoort.

De grote harsbij vliegt van juni tot en met augustus.

Behalve rolklaver waar zij van eet, heeft de grote harsbij ook kale zandgrond nodig om een gaatje te maken voor haar nest.

Voor het nestmateriaal heeft zij hars van naaldbomen en blaadjes van rolklaver nodig.