Distelbehangersbij ( Megachile ligniseca )

 

 

De Distelbehangersbij  is een solitaire bij die nestelt in bestaande holtes, onder meer oude nesten van de Wilgenhoutvlinder .

Deze holtes worden bekleed met ronde stukjes blad, die de bij zelf knipt uit planten, vooral uit bladeren.

Er worden ook nestblokken met gangen met een diameter van 9 mm in gebruik genomen.

De bij is 11 tot 15 mm groot.

Het vrouwtje heeft smalle, breed onderbroken bruine haarbanden langs de achterranden van de achterlijfssegmenten.

Het mannetje heeft geen haarband op het vijfde achterlijfssegment.   

De bij vliegt vooral op distels  zoals de Speerdistel  en dit van begin juli tot half september.

Ook op klokjesachtigen, lipbloemen en vlinderbloemen wordt de soort gezien.

De mannetjes vliegen iets vroeger dan de vrouwtjes.

Deze bij bewoont vooral open plekken in bossen en in bosranden, ook in het stedelijke gebied.

In de gebieden waar deze bij voorkomt is het belangrijk dat er gedurende de vliegperiode voldoende planten overblijven na eventuele maaibeurten.

Deze bij is een koudeminnende soort.