Breedbandgroefbij ( Halictus Scabiosae )

 

 

Het is een grote groefbij die haar nest in lemige grond graaft, vaak in steilwandjes dus horizontaal, soms in groepjes bij elkaar.

Een primitief sociale soort.

De bevruchte vrouwtjes overwinteren met meerderen bij elkaar in het nest.

Eén van de vrouwtjes begint in het voorjaar eitjes leggen, de anderen fungeren meer als werksters.

De vrouwtjes beginnen te vliegen van eind mei tot september en de mannetjes voornamelijk in augustus.

 

Zoals bij alle groefbijen heeft het vrouwtje op het laatste lichaamsdeel een dwarse groef.

De antennes van de mannetjes zijn op het uiteinde gekromd en eenkleurig zwart.

Op de foto hierboven ziet men duidelijk het kenmerk van een mannetje ( gekromde antennes ).

De mannetjes zijn ook veel slanker dan vrouwtjes.

De vrouwtjes zijn veel te vinden op knoopkruid, distels en gele composieten.