Ancistrocerus nigricornis

 

 

Het is een vrij algemene muurwesp die voorkomt in heel België.

De soort is actief van maart tot tot eind september .

De vrouwtjes zijn de enige muurwespen die overwinteren.

Ze kunnen in maart en half april aangetroffen worden voordat de andere soorten actief zijn .

Hierdoor zijn ze makkelijk te identificeren.

De mannetjes sterven in de nazomer na de paring .

De vrouwtjes werden de vorige zomer bevrucht .
Vanaf eind juni vliegt de nieuwe generatie.

Ze nestelen in allerlei boorgangen, natuurlijk of kunstmatig.

 

De gele tekening op het eerste achterlijfsegment is U-vormig.

Bijna altijd duidelijke gele vlekken op het scutellum en bij circa 1/3 van de waarnemingen ook kleinere gele vlekken op het metanotum.

De buiklijn van achterlijfsegment 2 vormt direct na de dwarsgroeve een opstaand randje.

Van daaruit valt de buiklijn wat terug, een licht holle glooiing vormend.

Richting het einde het achterlijfsegment 2 gaat die holle lijn over in licht bollend of vlakke lijn.