In 2008 werd het Arboretum Den Tip in Lommel-Kerkhoven als schenking overgedragen aan Natuurpunt.

Het gaat over niet minder dan 8,5 hectare en is het levenswerk van Gène en Lieske Wellens.

Het arboretum bevat ondermeer een rosarium en een fruitboomgaard, beiden met soorten en oude variëteiten die in de omgeving werden verzameld door wijlen Joz. Van Winckel.

De afwisseling in het terrein (vijver, open ruimten) zorgt voor een rijke fauna en flora.

De naam van het gebied komt van tip, een Brabants dialectwoord voor een scherpgepunt driehoekig stuk grond, meestal gelegen tussen twee wegen die onder een kleine hoek samenkomen.

Het is een minder gekend gebied maar zeker de moeite om eens te bezoeken. 

 

Bereikbaar via de kanaalstraat ( Kerkhoven )

 

Bron: natuurpunt