Langs de middenloop van de Abeek, op de grens van Bree en Bocholt, ligt het natuurgebied Mariahof - de Luysen.

Het is een 40ha groot vijvergebied.

Het is onderdeel van het grotere vijvergebied Mariahof - de Luysen - Grootbroek.

Samen vormen ze het blauwe hart van het GrensPark Kempen~Broek .

Omgeven door droge eikenbossen en moerassen van het Grootbroek en het Stramprooierbroek.

De landbouwgebieden van St.-Maartensheide en Kreiel zijn de vijvers een thuis voor vele zeldzame vogels en libellen.

De groene wandeling van 3.2 km start aan de voorste Luysmolen en brengt je langs akkers en weilanden.

 

De gele wandeling loopt over een afstand van 7.6 km.

Deze route toont je de kern van het natuurgebied de Luysen.

Drie kijkhutten bieden je een panoramisch zicht op de vijvers van het natuurgebied.

Je volgt een stuk de loop van de Abeek, één van de belangrijkste beken voor het GrensPark Kempen~Broek.

Maak een stop aan de Voorste Luysmolen, hier is een gezellige picknickweide ingericht.

 

De blauwe route van 9.1 km  toont je de kleinschalige landschappen van St.-Maartensheide en Hemelrijk.

De heide van vroeger heeft plaats gemaakt voor weilanden, houtwallen bosjes, greppels en sloten.

Een goede thuis voor weidevogels zoals wulp en grutto.

Maar ook de grauwe klauwier is hier een bijzondere bewoner.

 

Het vijvergebied De Luysen – Mariahof met het aanliggende Grootbroek is het libellenrijkste gebied in Vlaanderen.

In de zomermaanden zie je de libellen en juffers in grote getale rondzwermen.

Deze rode wandeling van 11 km start zoals de andere 3 aan Luysenweg 2 te Bocholt.

 

Groene route 3.2 km

Gele route 7.6 km

Blauwe route 9.1 km

Rode route 11 km