De Most-Keiheuvel is een gebied van ca. 540 hectare, gelegen langs de bovenloop van de Grote Nete in de gemeente Balen.

Dit natuurgebied wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.

Bijzonder aan dit gebied is de combinatie van twee totaal verschillende natuurkernen die naadloos op elkaar aansluiten.

 

De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel juist gekenmerkt wordt door droge open landduinen.

Het is een zeer natte depressie die wordt ontwaterd door de Kleine en de Grote Hoofdgracht.

De laatste jaren werden al heel wat kleinschalige ingrepen uitgevoerd om de vegetatie te herstellen.

Met resultaat, want enkele uiterst zeldzame plantensoorten zoals wateraardbei, waterdrieblad en veenpluis worden opnieuw aangetroffen in het gebied.

Ook verschillende zeldzame diersoorten zoals moerassprinkhaan, bandheidelibel en porseleinhoen komen er voor.

De zone tussen het landduinencomplex Keiheuvel en de Mostdepressie vormt een geleidelijke overgang tussen die twee delen.

De standplaats verandert geleidelijk van zeer droge en voedselarme, zandbodems naar zeer natte, iets voedselrijkere zandbodems en veen. In natuurlijke omstandigheden vinden we hier een overgang van droge zomereiken-berkenbossen naar zeer natte broekbossen.

Die bossen zijn belangrijk voor vogelsoorten zoals zwarte specht en wespendief.
Ook de waterlopen in het gebied hebben een bijzonder hoge ecologische waarde.

De waterkwaliteit is er uitstekend en de waterlopen vormen het leefgebied van verschillende zeldzame vissoorten zoals beekprik en kleine modderkruiper.

Ook de bronlibel en bosbeekjuffer worden er nog waargenomen.

 

 

Bron: ANB