Alpenwatersalamander ( Ichthyosaura alpestris )

 

Hun biotoop omvat weidelandschappen , heidegebieden, loof en naaldbossen, struwelen en parken maar ook in de tuin.

Vanaf maart  ontwaken alpenwatersalamanders uit hun winterslaap.

Bij schemerduister tot middernacht trekken ze dan van hun overwinteringsplek naar een poel om er zich voort te planten.

In de lente zijn ze regelmatig te vinden in kleine poeltjes.

Op druilerige, zachte maartse nachten kan je vaak enkele alpenwatersalamanders op de weg zien zitten.

De meeste exemplaren zitten vanaf maart tot in juni in het water.

Het grootste deel van de tijd brengen ze door op de bodem.

Tegen de avond aan en ’s nachts zijn ze het meest actief en komen ze regelmatig lucht happen aan het wateroppervlak. 

Alpenwatersalamanders hun voedsel bestaat vooral uit de larven van dansmuggen, kikker en salamandereitjes , kevers, libellen, vliegen en regenwormen.

De salamander is aanwezig over nagenoeg alle provincies van België

Afbeelding: Jelger Herder