Limonia nubeculosa

 

Limonia nubeculosa behoort tot de familie van de steltmuggen.

Lengte 9 tot 11 mm. 

Ze heeft patroonvleugels, een gestreepte thorax en drie donkere banden op de voorste femora. 

Ze heeft ook een lusmarkering ongeveer halverwege de vleugel, het merkteken heeft een punt aan de apicale zijde.

Vliegtijd van februari tot november.

Habitat bestaat uit  goed beboste gebieden en dikke heggen, soms gezien rustend op boomstammen, hekken of muren overdag.

De larven voeden zich met rottend hout.