Gewone oprolpissebed ( Armadillidium vulgare )

 

De oprolpissebed is een schaaldier dat op het land leeft.

Het diertje kan een lengte van 18 millimeter bereiken.

Ze zijn in staat op te rollen tot een balletje wanneer ze gestoord worden.

Dit vermogen, samen met zijn algemene uiterlijk, geeft ze in het Engels de naam 'pill-bug'.

Dit gedrag zorgt ook potentieel voor verwarring met oprollers, dat zijn echter miljoenpoten.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit rottend plantaardig materiaal maar ook korstmossen en algen staan op het menu.

Bij lage temperaturen warmen ze zich aan de zon en bij hogere temperaturen zoeken ze de schaduw op, temperaturen lager dan -2 °C of boven 36 °C zijn dodelijk voor het dier.

In de winter kunnen ze echter een soort winterslaap houden waardoor ze nog lagere temperaturen kunnen weerstaan.