Groene kikker ( Pelophylax )

 

De Groene kikker behoort tot de waterkikkers en is een zeer algemene soort in België.

De Meerkikker komt vooral voor in waterrijke gebieden, terwijl de Poelkikker meestal te vinden is in droge gebieden met geïsoleerde en eerder voedselarme vennen en poelen.

De Bastaardkikker past zich dan weer gemakkelijk aan en stelt minder eisen aan z’n leefomgeving.

Het leefgebied van de Meerkikker en de Poelkikker verschilt sterk van elkaar, waardoor een kruising tot Bastaardkikker niet vaak kan optreden.

Typisch voor hybriden is dat ze zich niet zelf verder kunnen voortplanten.

Ze brengen enkel niet-levensvatbare nakomelingen voort.

Om een onderscheid te maken tussen de Poelkikker, de Meerkikker en de Bastaardkikker, bestaan er verschillende methodes.

Door beide achterpoten te meten en door de grootte van de graafknobbel op beide voeten te bepalen, kunnen vrijwilligers op basis van vooropgestelde formules bepalen tot welke soort het dier behoort.

Ook de vorm van de graafknobbel kan leiden tot identificatie: die is namelijk groot en symmetrisch bij de Poelkikker en asymmetrisch bij de Meerkikker en de Bastaardkikker.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit ongewervelden zoals wormen en vliegen  en soms wat grotere prooien als muizen en amfibieën.